En skeptisk sökare som funnit sin väg

 

Vad går livet ut på? Den frågan har varit med mig så länge jag kan minnas. På senare år har några svar vuxit sig fram. Jag ser oss alla som medskapare av livets stora väv. Livet på jorden kan vara underbart vackert eller helvetiskt mycket beroende på hur vi behandlar oss själva och vår omgivning. Att lära oss leva i balans och harmoni är den stora utmaningen. En del av livet skapar vi medvetet men den största delan skapar vi vanligtvis med vårt omedvetna. Krig och miljöförstöring ser jag som att vi inte har kommit längre än så här. Vägen framåt går genom självkännedom och strävan efter att respektera livet - strävan efter goda relationer och ökad medvetenhet. Verktyg som jag hittat längs min slingriga väg är shamanska tekniker för healing, måleri,bön, meditation - samtal med Gud - Universum eller Den Store Anden - vad du vill kalla den stora mystiska kraft som håller oss samman . För jag tror att det är densamma vi vänder oss till men på olika sätt beroende på vilka vi tror att vi är och vad vi söker. Jag söker kärlek och sanning.

 

 

Läs mer på http://blog.spiritroad.se/#home