Back to Top

Add your text here

 
 

Om

 

Hej!

Jag heter Anna-Carin Mårtensson och arbetar med måleri och healing på många olika sätt. Jag är övertygad om att vi alla har en själ och att livet blir lättare när vi lär oss att lyssna på den.

Så mitt stora livsintresse är att öka min egen själsmedvetenhet, kan jag också bidra till att hjälpa andra att öka sin så är glädjen desto större.

Vet man att allt har en själ så genomsyrar det hela ens sätt att leva.

När man vet att allting lever så inser man att vi lever i relationer med allt och det blir viktigt att försöka ha goda relationer med allt i ens omgivning.

När vi upptäcker sambanden i världen blir ingenting meningslöst. När vi lever i relation med Vatten, Vind, Moder Jord och alla hennes barn så utvecklar vi kärlek för allt, för vi är familj. Viljan att vårda och ta hand om tänds när vi känner kärlek - ilska, depression, frustration släcker den lusten.

Den västerländska kulturen stöttar inte detta sätt att uppleva världen, så den som upplever själen som verklig upplever ofta ett utanförskap. Detta till trots så vill jag påstå att livet känns rikare och lättare med åren vartefter upplevelserna av själ och ande går från aning och förnimmelse till en medvetenhet.

För mig är shamanism tekniker som hjälper mig att utforska livet och att kommunicera med anden, min egen och andras. Det är också sätt att försöka komma i balans. Metoder för healing.

Healing är att läka själen. Hur själen mår visar sig på alla plan i en människas liv.

Första stegen i ett djupare läkande kan vara att öka kontakten med sin själ, att lära sig höra den och känna den. Universum kommunicerar ständigt med den som lär sig själens språk.

Jag tycker det är så roligt att arbeta med att öka vår själsmedvetenhet på olika sätt. Jag håller kurser där jag blir inbjuden. Du kan också kontakta mig för enskild healing.

Anna-Carin